رساله دکتری
مقالات

رساله دکتری

نحوه نگارش رساله دکتری

دانشجویان دوره دکتری بعد از گذراندن واحدهایی درسی مربوطه، همانند دوره کارشناسی ارشد باید موضوعی جهت تحقیق انتخاب نمایند. معمولا موضوع انتخاب شده در دوره دکتری، در راستای موضوع پژوهشی دوره کارشناسی ارشد می باشد. دلیل آن این است که سطح کاری که باید دانشجو در دوره دکتری انجام دهد بسیار متفاوت با سطح کاری است که در دوره کارشناسی ارشد انجام داده است. در نتیجه در این دوره معمولا دانشجویان فرصت لازم برای کسب اطلاعات اولیه در رابطه با یک موضوع را نداشته و باید در موضوع مورد نظر عمیق­تر تحقیق و بررسی نمایند. مقطع دکتری نیز همانند مقطع کارشناسی ارشد نیاز به جمع آوری داکیومنتی با عنوان رساله دکتری دارد که در ادامه به نحوه نگارش رساله دکتری پرداخته خواهد شد. همانند دوره قبل،در رساله دکتری نیز باید موضوع یکی از جدیدترین و کاربردی ترین موضوعات مطرح در حوزه مسائل مربوط به رشته تحصیلی‌شان باشد. با توجه به اینکه رساله دکتری بخش نهایی کار در مقطه دکتری می باشد دفاع قوی به همراه آماده کردن رساله دکتری، برای فارغ التحصیلی در این دوره بسیار مهم و ضروری می باشد.

some-alt

ساختار کلی تمامی رساله ها شامل بخش های زیر می باشد.

 • هر رساله شامل صفحاتی می باشد، که در واقع بخش اصلی رساله به شمار نمی آیند ولی برای تمامی رساله ها ضروری بوده و باید درون ساختار رساله به درستی مورد استفاده قرار گیرند.
 • در بخش اول این ساختار صفحاتی شامل موارد زیر باید قرار داده شوند.

طرح جلد پایان نامه    –      صفحه ی “به نام خدا”   –    تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه/رساله     –       تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج   –  مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه و حق چاپ و تکثیر   –     صفحه تقدیم به       –   صفحه ی تشکر و قدردانی یا صفحه سپاسگذاری

 • سپس در بخش بعد چکیده ای از رساله انجام شده بیان می گردد. این بخش شامل 3 الی 4 پاراگراف (حدودا شامل 300 کلمه باشد) در خصوص موضوع، دلیل انتخاب موضوع، روش پیشنهادی، مزایای روش پیشنهادی و نتایج حاصل از ارزیابی روش پیشنهادی می باشد. در پایان نیز باید کلمات کلیدی پایان نامه بیان گردد.
 • صفحه بعد علائم، نشانه ها و اختصارات که در رساله به کار برده شده است، بیان می گردد. این بخش به عنوان راهنمای کلمات تخصصی استفاده شده در متن پایان نامه، در ساختار رساله قرار می گیرد.
 • بخش بعد شامل فهرست های مختلف در رساله می باشد. در ایتدا فهرست مطالب، حاوی تمامی قسمت های اصلی می باشد. این بخش نشان دهنده تیترهای مختلف فصل های پایان نامه می باشد. در ادامه نیز فهرست نمودارها قرار می گیرد. فهرست جداول به عنوان آخرین فهرست در ساختار پایان نامه قرار می گیرد.
 • در ابتدای روند نگارش رساله، باید عنوان رساله انتخاب گردد. این عنوان باید برگرفته از جدیدترین و به روزترین موضوعات موجود در زمینه تحقیقاتی مورد نظر باشد. انتخاب عنوان پایان نامه از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد، زیرا تمامی روند کار وابسته به این بخش می باشد. پس از انتخاب موضوع پایان نامه، باید مقاله ای معتبر و جدید به عنوان مقاله پایه (مقاله بیس) انتخاب گردد. این مقاله باید از معتبرترین ژورنال های موجود مربوط به یکی دو سال اخیر انتخاب گردد. با استفاده از مقاله پایه، مقالات مروری و مقالات معتبر سال های اخیر، به نگارش پروپوزال پرداخته شود.
 • بخش بعد مربوط به مقدمه رساله می باشد. در این بخش لازم است مقدمه ای در خصوص معرفی موضوع مورد بحث به همراه بیان مسئله ارائه گردد. چالش‌ها، کاستی‌ها، بیان محدودیت‌های مطالعات و تحقیقات و ابهامات فعلی در موضوع مورد بحث به همراه پرسش‌های کلیدی و مهم تحقیق در این بخش باید مطرح و بررسی گردد. همچنین در این بخش باید توضیحاتی در خصوص موارد زیر که در پروپوزال توضیح داده شده است اورده شود.
 • اهداف تحقیق چیست؟

اهدافی که با انجام رساله دکتری دنبال می شوند چیست. در توضیح اهداف پروژه، هدف کلی باید به طور واضح بیان گردد و اهداف جزئی، در سایه هدف کلی بیان گردد. همچنین در این بخش باید واژه‌های کلیدی و تخصصی پژوهش به طور کامل شرح داده شوند.

 • جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟

پایان نامه ی شما به چه جنبه هایی از موضوع می پردازد که کارهای پیشین به آن نپرداخته اند و یا قرار است روش شما آن رو بهبود بخشد. برتری و مزیتی کار شما چیست؟

 • سوالات تحقیق شامل چه مواردی می شوند؟
 • فرضیه های تحقیق شامل چه مواردی می شوند؟

فرضیه ماهیتا به پیش بینی رابطه میان متغیرها می پردازد. برای اینکه یک فرضیه قابل آزمون باشد، بایستی رابطه میان حداقل دو متغیر در یک جامعه مشخص را پیش بینی کند. تفاوت فرضیه تحقیق و سوال تحقیق در این است که سئوال تحقیق از رابطه موجود بین متغیرها در مسئله خاص سئوال می کند. در حالی که، فرضیه پیش بینی می کند که رابطه وجود دارد.

 • ضرورت تحقیق چیست؟

موضوع مورد نظر از چه نظر دارای اهمیت می باشد و دلیل اینکه روش پیشنهادی شما در این مورد باید انجام شود چیست؟

 • متغییرهای وابسته و متغیر های مستقل
 • در فصل دوم رساله باید به معرفی ادبیات موضوع (ادبیات پژوهش) پرداخته شود. تمامی مطالبی که لازم هست خواننده پایان نامه برای بیان روش پیشنهادی بداند، باید در این فصل بیان گردد. البته باید مطالب به صورت مفید آورده شود و از آوردن مطالبی که غیرضروری است، پرهیز گردد.
 • کارهای پیشین و پیشینه پژوهش در ادامه کار انجام می گردد. جهت یافتن چالش های موجود در مسائل روز و بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف کارهای پیشین، باید مقالات متعددی مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل مطالعات قبلی به ترتیب زمان چاپ بررسی و تاریخچه طرح موضوع بیان می گردد. مقالات و کتابهای منتشرشده، مبانی نظری، نظریه‌های مرتبط و قابل بحث، فرضیه‌ها، مستندات و مدارک موجود در روند منطقی مطالعات پس از بررسی و طبقه بندی اشاره گردد. در این بخش کارهایی که تا کنون در مقالات جدید و معتبر مرتبط به زمینه پژوهش انجام شده است ذکر می گردد. مطالب جمع آوری شده باید به صورت دسته بندی شده، مشخص و ذکر گردد. این بخش معادل literature review در مقالات می باشد.
 • تا اینجای کار شما بخش های مختلف مربوط به دیگران را جمع آوری نموده اید. از فصل بعد تازه بخش های مربوط به پایان نامه شروع می گردد. در این فصل باید رویکرد پیشنهادی به صورت واضح توضیح داده شود. این بخش معادل proposed method در مقالات می باشد. در این فصل به تشریح کامل روش پیشنهادی و بیان ابزارها و متدهایی که مورد استفاده قراره گرفته است، پرداخته می شود. دراین فصل باید به طور کامل شرح داده شود که روش پیشنهادی به چه دلیلی انتخاب شده است و چه مزیتی نسبت به دیگر روش ها دارد. ذکر جامعه آماری، متغیرهای تحقیق (متغیرهای کمی و کیفی) در این بخش می باشد.
 • در بخش بعد باید روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به نوع تحقیق و رساله ای که انجام می شود. نتایج باید به صورت عملی، آزمایشگاهی، پیاده سازی، شبیه سازی، تحلیل آماری و … مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شود که روش پیشنهادی باعث بهبود در عملکرد موضوع مورد تحقیق شده است. در این بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها، چگونگی آزمونها و ارزیابی ها، روش انتخاب، تکنیک‌های آماری و همچنین نرم‌افزارهای مورد استفاده به همراه شرایط و داده های شبیه سازی، در بخش های مختلف تحقیق توضیح داده می شود. برای بیان نتایج، باید از نمودارها، اشکال و جداول استفاده گردد تا به خوبی روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد.    .
 • فصل پایانی باید به جمع بندی مطالب بیان شده در فصول قبل بپردازد. پس از جمع بندی مطالب پایان نامه، براساس مطالعات و اطلاعات بدست آمده در این پژوهش، روش هایی به عنوان رویکرد های پیشنهادی باید معرفی گردد.
 • با توجه به اهمیت نشان دادن اعتبار رساله دکتری ، در ادامه منابع و مراجع رساله دکتری ذکر می گردد. در این بخش باید تمامی مقالاتی که در متن مورد استفاده قرار گرفته اند، به ترتیب به کارگیری در متن بیان گردد. لازم به ذکر است که مراجع باید شامل جدیدترین، معتبرین و قابل ارجاع ترین کارهای پیشین، در حوزه مسئله پیشنهادی، باشند. برای بهبود روش نوشتن منابع و یکسان بودن نحوه ارجاع دهی به مقالات، بهتر است از نرم افزارهای مناسب جهت رفرنس دهی به منابه و مراجع پایان نامه استفاده گردد. از بهترین نرم افزارها در این حوزه می توان به نرم افزارهایEndnote  وMendeley  که از معروف ترین نرم افزارهای رفرنس نویسی هستند، اشاره کرد.
 • بخش نهایی کار مربوط به پیوست ها ( می تواند شامل پرسشنامه، آیین نامه و دستورالعمل ها و تمامی فایل هایی باشد که در صورت نیاز در پایان نامه قرار بگیرد)

some-alt

مطالب بیان شده در بخش های بالا، نحوه نگارش رساله دکتری را به صورت خلاصه بیان می کند. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، تیم تحقیقاتی …. جهت همکاری و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه های گوناگون آماده خدمت رسانی به تمامی محققان گرامی می باشد.

دیدگاه

buy anabolic online ۳۰/۰۷/۱۴۰۰

Thanks for the good article, I hope you continue to work as well.

نوشتن نظر